Giỏ hàng: (0)

Thanh toán tiền mặt lúc nhận bánh, hoặc chuyển khoản trước khi nhận bánh.

Đặt cọc trước 50% đối với đơn hàng từ 800.000 VND trở lên.

Thông tin chuyển khoản:

1. Chủ tài khoản: LE HOANG MONG DIEM

*Ngân hàng ACB: 193212209 - Chi nhánh Hồ Chí Minh
*Ngân hàng Vietcombank: 0721000579984 - Chi nhánh Kỳ Đồng - PGD Phú Nhuận

2. Nội dung chuyển khoản:
- Tên facebook/ Tên người đặt hàng - Số điện thoại - Ngày giao bánh